El reforç muscular consisteix en activitat física tutelada i a mida i és el complement ideal de MAT®. En base a la informació obtinguda amb aquesta tècnica sobre l'estat de la musculatura de la persona, adaptem al màxim la quantitat i la forma d'aplicar exercici amb l'objectiu d'aconseguir amb certesa tots els beneficis que aquest ha de generar sobre el cos a nivell estètic, fisiològic, metabòlic i psicològic.

El reforç muscular pot ser implementat buscant dos objectius:

  • Mantenir, reforçar i potenciar els resultats obtinguts amb MAT®, per a aquelles persones que prèviament han realitzat tractament amb aquesta teràpia a causa d'alguna situació de dolor o lesió.

  • Millorar la condició física de la persona mijançant l'entrenament, tenint sempre en compte els punts dèbils musculars prèviament detectats amb MAT®.

En qualsevol cas, reforç muscular i MAT® seran vasos comunicants, ja que una persona sempre haurà de ser avaluada amb aquesta tècnica a fi de saber com està funcionant la musculatura del seu cos. D'aquesta manera, l'entrenament s'adaptarà perfectament a les seves condicions i obtindrà el màxim rendiment d'aquest minimitzant el risc de patir dolor o lesió.

Et pot interessar

La nostra concepció de l'entrenament es basa en la informació que MAT® ens proporciona sobre el funcionament de la musculatura de la persona. És per això que en diem reforç muscular i no entrenament personal. És una qüestió de concepte: exercici físic adaptat a l'individu en base a les baules ("eslabones") dèbils detectades i corregides amb MAT® a fi de reforçar-les. D'aquesta manera, optimitzarem els resultats de l'entrenament reduïnt al màxim el risc de patir dolor o lesió. Posar-se en forma a Gamma Bcn Activación Muscular és diferent que a qualsevol altre centre, ja que el nostre punt de partida és el coneixement profund dels punts dèbils de la persona per adaptar-hi al màxim l'exercici físic a fi d'obtenir tots els beneficis que aquest reporta a nivell estètic, fisiològic i psicològic.

Fer exercici per defecte no sempre és saludable. Depèn de la quantitat, de l'estat de l'individu i de com es realitza. Si existeix una baula ("eslabón") dèbil molt marcada, per molt que es realitzi exercici físic, aquesta no s'eliminarà. MAT® permet detectar i corregir les baules dèbils de la nostra musculatura a fi d'optimizar el funcionament del nostre cos. En millorarà així el seu estat per poder realitzar exercici físic amb la certesa que tot està funcionant com hauria de ser. Només si existeix equilibri en l'adequat funcionament del nostres músculs, la realització d'activitat física generarà els efectes desitjats sobre el nostre cos. En qualsevol altre cas, serà com tirar una moneda a l'aire, ja que mai sabrem si exercitar-nos provocarà efectes positius o negatius sobre el nostre estat físic.

Un cos "musculat" o "tonificat" és el resultat de dur a terme un tipus d'entrenament, combinat amb unes pautes d'alimentació determinades. Ara bé, això no significa que no hi puguin haver desajustos a la musculatura que puguin predisposar el cos a patir dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu. Per aconseguir millores estètiques o estructurals és necessari entrenar de forma realment intensa. A més exigència exercitant-se, més estrès reben els nostres músculs. Aquest factor és determinant a l'hora de provocar alteracions al correcte funcionament de la musculatura. MAT® és l'eina ideal per corregir els desajustos musculars que poden produir-se com a conseqüència de la realització d'exercici físic exigent. A més, permetrà optimitzar les capacitats del cos, podent fins i tot entrenar a més alta intensitat i obtenir encara més i millors canvis a nivell estètic (hipertròfia, "definició" muscular...). Per tant, aquesta tècnica pot ser una gran aliada per a aquells que volen aconseguir aquest tipus d'adaptacions sobre el seu cos, ja que els permetrà exercitar-se al límit de les seves possiblitats, i minimitzarà al màxim el risc de patir dolor o lesió.

Existeix la creença que pot ser beneficiós realitzar estiraments abans o després d'una sessió d'exercici amb l'objectiu de preparar millor el cos per a la pràctica esportiva si es realitzen abans, o bé per recuperar la musculatura de l'esforç si es duen a terme després. També hi ha persones que els realitzen com a mitjà per augmentar la seva "flexibilitat" o mobilitat articular ja que així creuen que intentant ser més mòbils aconseguiran beneficis per al seu cos. I hi ha qui els fa per relaxar els músculs molt tensos amb l'objectiu de reduir les molèsties i incomoditat associats a l'excés de tensió.

En quasevol d'aquestes situacions, fer estiraments no compleix amb l'objectiu pel qual es duen a terme i a més, en molts casos, poden agreujar el problema que motiva realitzar-los i predisposar la persona al dolor, la lesió o a la limitació en el rendiment esportiu.

Sempre que es fa un moviment, per un costat de l'eix articular hi ha músculs que s'escurcen per poder-lo realitzar, i per l'altre, musculatura que s'estira. Per tant, l'estirament és inherent al moviment articular. El problema sorgeix quan intentem forçar-lo més enllà de la capacitat que té el nostre cos de dur-lo a terme. El nostre sistema nerviós limita un moviment quan detecta desajustos als músculs que l'han de realitzar. Per això, augmenta el nivell de tensió de la musculatura que ho evita. Aquests seran els músculs que tot el món voldrà estirar, perquè estaran més tensos del que és habitual. Però aquesta tensió és conseqüència d'un desajust present al cos i és la manera que té aquest de protegir-nos davant d'aquesta alteració. Per tant, estirar serà, en realitat, una manera d'intentar eliminar de manera forçosa un mecanisme de protecció del nostre cos. Sense saber-ho, podrem predisposar-nos a la lesió, al dolor o a la limitació en el rendiment esportiu. Estarem desprotegint l'articulació, ja que el moviment no serà controlat i nosaltres estirant voldrem forçar-lo, quan el nostre sistema nerviós el limita precisament perquè no el controla. I el moviment sense control, és potencialment lesiu.

En els casos en què es nota un excés de tensió en forma de contractura o sobrecàrrega, ambdós símptomes obeiran també a la millor solució trobada pel nostre cos per seguir movent-se, en base a l'estat de funcionament de la musculatura. Aquesta pot patir desajustos quan estem sotmesos a estrès de qualsevol tipus (mecànic: manteniment de la postura durant hores, exercici físic, repetició d'un moviment, fatiga acumulada...; químic: mala alimentacio, deshidratació, intolerància a alguns aliments...; psicològic: shock emocional, patologies psiquiàtriques, estats depressius...) o a trauma (cop, intervenció quirúrgica...). Davant d'aquesta situació, el nostre cos compensarà la disfunció d'un múscul o diversos, utilitzant-ne d'altres en el seu lloc. Aquests substituiran, a l'hora de moure'ns, a aquells que no funcionen adequadament. Com a conseqüència d'això, augmentaran el seu nivell de tensió habitual en haver de treballar més del compte. Pretendre treure aquesta tensió amb massatge o estiraments només provocarà un alleujament temporal i mai l'eliminarà per complet, ja que estarà motivada per un desajust muscular que cap de les dues pràctiques resolen amb la seva intervenció. La millor manera de fer-ho serà detectant on està l'alteració en el funcionament de la musculatura que motiva l'excés de treball d'alguns músculs i resoldre-la. D'aquesta manera els que estan sent sobreutilitzats, una vegada solucionat el problema, baixaran la tensió excessiva fins als nivells habituals.

TTant en un escenari com en un altre, realitzar estiraments només podrà perjudicar el correcte funcionament del nostre cos i mai resoldrà les causes que provoquen limitació de la mobilitat (menys "flexibilitat") i sobrecàrrega o contractura. MAT® permet resoldre l'origen d'aquestes situacions corregint els desajustos musculars que alteren els nivells de tensió òptims de la musculatura.

Una opció més saludable per a la integritat de les nostres articulacions i músculs seria dur a terme "ESCURÇAMENTS". Si tenim en compte que la musculatura és l'encarregada de moure'ns, la idea seria dur a terme un moviment al límit de la mateixa manera que ho fem quan pretenem estirar, però en lloc de forçar-lo amb l'altra mà o recolzant-nos en un banc o paret..., dur-lo a terme nosaltres mateixos. La idea seria fer exactament el mateix moviment i mantenir-lo el mateix temps que quan estirem, però sent nosaltres els qui arribem al límit del moviment sense forçar-lo, escurçant o contraient els nostres músculs. Així, anirem fins al punt que el nostre cos ens permeti, amb control, sense forçar i sense risc d'arribar a posicions que podrien desprotegir l'articulació i trencar les barreres naturals imposades pel nostre sistema nerviós.

Creure que aconseguirem eliminar el mal d'esquena practicant natació és il·lusori, en la majoria dels casos. El dolor és la manifestació que alguna cosa no està funcionant bé i és conseqüencia de desajustos musculars que alteren la capacitat del nostre cos de moure i controlar de manera adequada les articulacions. Si aquests no se solucionen de manera específica, no aconseguirem millorar el funcionament del nostre cos i així evitar l'aparició de dolor per sobrecàrrega o tensió excessiva. Si el sistema nerviós no té un control adequat sobre un múscul o un grup d'ells, no els podrà contraure quan els necessiti i n'utilitzarà uns altres en el seu lloc. Així, la millor manera que trobarà el nostre cos de seguir movent-nos, serà substituint aquells músculs que no funcionen adequadament per altres que puguin suplir-los en la seva tasca de dur a terme el moviment. Per tant, la realització d'exercici genèric com la natació no eliminarà les baules ("eslabones") dèbils. Probablement incrementarà encara més la diferència entre aquells músculs que treballen en excés per ser sobreutilitzats i aquells altres que presenten disfunció. MAT® detecta i corregeix les baules dèbils i optimitza el funcionament del nostre cos evitant l'aparició de sobrecàrregues o dolor. En el cas de patir ja aquestes circumstàncies, ajuda a una ràpida recuperació.

La realització d'exercici genèric no assegura que el funcionament de la nostra musculatura sigui òptim ni elimina les possibles baules ("eslabones") dèbils que puguin existir i condicionar la gestió del moviment i de les articulacions per part del nostre cos. Si el sistema nerviós no té un control adequat sobre un múscul o un grup d'ells, no els podrà contraure quan els necessiti i n'utilitzarà uns altres en lloc seu. Així, la millor manera que trobarà el nostre cos de seguir movent-nos, serà substituint aquells músculs que no funcionen adequadament per altres que poden suplir-los en la seva tasca de dur a terme el moviment. Per tant, fer abdominals no eliminarà les baules dèbils. Probablement incrementarà encara més la diferència entre aquells músculs que treballen en excés per ser sobreutilitzats i aquells altres que presenten disfunció. Aquest fet pot fins i tot augmentar el dolor lumbar. Així, en aquesta situació, allò ideal és localitzar i esmenar on està el desajust que el provoca, ja que per a moltes persones que pateixen aquest mal, realitzar abdominals pot fins i tot agreujar-lo. En aquest cas, MAT® detectaria i corregiria la seva causa evitant així una tensió excessiva o sobrecàrrega a la zona lumbar.

Sabies que...