És el procés tècnic més avançat de MAT®, només a l'abast dels especialistes més experimentats i amb més nivell formatiu. MATRx® soluciona la causa del dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu aplicant un tratament sobre tot el cos de manera sistemàtica que incrementa la capacitat de la musculatura de tolerar l'estrès.

L'estrès, en qualsevol de les seves modalitats (mecànic: repetició d'un moviment, manteniment de la postura durant hores, exercici físic; fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a algun tipus d'aliment...; emocional: shock traumàtic, estat depressiu...; traumàtic: intervenció quirúrgica, cop...), és el factor determinant que provoca que un múscul pugui deixar de funcionar correctament. Aquest desajust alterarà el moviment articular i les capacitats del nostre cos per desplaçar-se adequadament.

Així, MATRx® augmenta encara més el potencial de MAT® "vacunant" els músculs contra l'estrès. Per tant, si la musculatura té més capacitat per tolerar-lo, no patirà desajustos malgrat aquest, amb la qual cosa no hi haurà opcions que el cos pateixi alteracions en la seva capacitat per moure's o controlar les articulacions que puguin predisposar-lo al dolor, la lesió o a la limitació en el rendiment esportiu. I, en el cas d'haver patit ja algun d'aquests problemes, aquesta teràpia permetrà superar-los de manera ràpida i eficaç.

MATRx® es el futur de MAT® i està present a Gamma Bcn Activación Muscular, amb un dels seus primers especialistes al món, en Carles García.

Et pot interessar

Estrès de qualsevol tipus (mecànic: manteniment de la postura durant hores, exercici físic, repetició d'un moviment, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a alguns aliments...; psicològic: shock emocional, patologies psiquiàtriques, estats depressius...); o trauma (cop, intervenció quirúrgica...), poden provocar problemes de correcte funcionament de la nostra musculatura. El sistema nerviós controla els músculs mitjançant uns receptors sensorials ubicats en aquests encarregats de mantenir una constant comunicació entre la musculatura i el nostre organisme. Si aquesta circumstància es dóna, el funcionament serà òptim, i assegurarà el control sobre el moviment, sobre les articulacions i adequats nivells de tensió muscular a tot el nostre cos. Una alteració en la comunicació obligarà el sistema nerviós a buscar solucions davant la falta de control sobre un múscul o un grup d'ells. La primera conseqüència d'aquest desajust serà la limitació en la mobilitat de les articulacions. Aquest fet es deurà a la falta de control sobre aquesta a conseqüència de l'alteració en el funcionament dels músculs que l'han de dur a terme. El nostre cos, si no gestiona adequadament el moviment, el limitarà per protegir-nos davant possible dany o lesió. També, hi haurà un augment de la tensió de certa musculatura. El sistema nerviós haurà de compensar la disfunció d'un múscul o un grup d'ells, incrementant-ne la tensió d'altres que seran sobreutilitzats per substituir aquells que no funcionen adequadament. Si el desajust persisteix en el temps, es prodran produir danys sobre l'estructura muscular (sobrecàrregues, tendinitis, trencaments fibril·lars...) o articular (trencaments meniscals, lligamentosos, hèrnies discals...).

MAT® és l'eina ideal per restablir la comunicació entre el sistema nerviós i els músculs. Així, restaura el correcte funcionament del cos, evitant l'aparició de dolor o lesió o facilitant la recuperació en cas de ja haver aparegut.

Aquest procés neix a partir de l'experiència i investigació durant gairebé 20 anys de pràctica i aplicació de MAT® (MUSCLE ACTIVATION TECHNIQUES) per part d'en Greg Roskopf, creador i desenvolupador d'aquesta teràpia. MATRx® és l'evolució d'aquesta tècnica i aconsegueix potenciar encara més els beneficis que podien oferir les Tècniques d'Activació Muscular sobre la salut i el rendiment esportiu. Podríem dir que és una nova forma d'aplicar els principis sobre els que MAT® es basa, depurant, millorant i fent més precisa la seva implementacio tècnica per oferir més potencial a una eina ja de per si molt poderosa.

Les sigles Rx signifiquen en anglès Prescriptive Rules, i són relatives a la prescripció d'un tractament per part d'un facultatiu. En realitat, es refereixen al fet que aquest procés es basa en la realització d'un protocol tancat a seguir, com si es tractés d'una recepta médica.

MATRx® treballa a partir de patrons de moviment. Al cos humà n'hi ha un total de 43. Cadascun d'ells reuneix un conjunt de músculs. Tots els que són del mateix grup tenen en comú que duen a terme la mateixa funció a l'hora de moure i controlar una articulació, és a dir, comparteixen el mateix patró de moviment. Existeix una jerarquia entre ells i un ordre a seguir a l'hora de treballar-los. Heus aquí les sigles Rx (Prescriptive Rules) unides a MAT®, ja que es basa en els principis d'aquesta tècnica per optimitzar el funcionament de la musculatura del cos, però a l'hora d'aplicar-la segueix unes regles prescriptives en l'ordre i la jerarquia marcades pels patrons de moviment.

El sistema nerviós contrau la musculatura en grups i en base a aquests patrons, de manera que, davant la necessitat de moure's, utilitza un conjunt de músculs perfectament sincronitzats a fi de controlar el desplaçament del cos i les articulacions. Assegurar que aquest fet es produeix de manera adequada és vital per evitar l'aparició de dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu. I aquesta és la comesa de MATRx® i de la seva aplicació sistemàtica. Així, pretén arribar a treballar de manera específica tots els músculs del cos amb l'objectiu d'augmentar la tolerància a l'estrès i evitar que aquest factor provoqui desajustos sobre la musculaura que puguin conduir a patir qualsevol problema de l'aparell locomotor. L'element diferencial d'aquest procés és la introducció de l'estrès específic durant el tractament. Aquesta tècnica pretén "vacunar" els músculs en contra d'aquest factor, per evitar que alteri el correcte funcionament de la musculatura i predisposi el nostre cos a patir algun tipus de mal. En el cas que ja l'hagi pogut patir, MATRx® facilitarà els processos recuperatius en eliminar d'una manera ràpida els desajustos que l'han provocat.

MATRx® s'aplica en base a patrons de moviment i grups de músculs que els duen a terme, i segueix una jerarquia i un ordre preestablert a l'hora de treballar-los, havent-n'hi un total de 43 per a tot el cos. La sessió de MATRx® discorrerà de la següent manera:

  • AVALUACIÓ DELS PATRONS DE MOVIMENT: Si es tracta de la primera sessió aplicant MATRx®, l'especialista passarà a treballar directament el primer patró del cos. En el cas d'haver realitzat ja algunes sessions seguint aquest procés, el terapeuta avaluarà aquells que prèviament s'hagin treballat a través de tests musculars específics dels músculs encarregats de mantenir el patró funcionant de forma òptima. Si troba algun desajust en algun patró, haurà de repetir-lo. Si tots funcionen adequadament, es passarà a treballar el següent patró de l'ordre preestablert.

  • APLICACIÓ DE L'ESTRÈS ESPECÍFIC: Un cop l'especialista detecta el patró a treballar, realitzarà el seu estrès específic. L'objectiu serà augmentar la capacitat dels músculs d'aquest patró de tolerar l'estrès. Així, quan el cos es vegi sotmès a ell, tindrà més capacitat per soportar-lo sense patir desajustos en el correcte funcionament de la musculatura.

  • TREBALL DEL PATRÓ DE MOVIMENT: una vegada fet l'estrès específic, l'especialista estimularà manualment i amb exercicis específics de reforç tots els músculs d'aquest patró. Repetirà el procés d'estrès i estimulació muscular fins aconseguir que, després de realitzar l'estrès específic, la musculatura d'aquest patró tingui capacitat de resposta i contracció. Aquest fet assegurarà que, quan el cos rebi estrès de qualsevol tipus, serà capaç de tolerar-lo amb la qual cosa serà molt més difícil patir desajustos que el puguin predisposar a patir qualsevol problema. En el cas de patir algun dany o mal, aquesta teràpia permetrà superar-los amb rapidesa i eficàcia.

Aquesta tècnica va arribar a Espanya el 2007 i des de llavors el nombre de certificats s'ha anat incrementant any rere any. Uns formant-se directament a la seu central de MAT® a Dènver (Colorado) i uns altres fent-ho a Espanya de la mà d'instructors autoritzats des dels Estats Units. Només especialistes certificats en MAT® són garantia de formació oficial en aquesta teràpia. NO mereixen la mateixa fiabilitat terapeutes que diuen haver-se format en tècniques que pretenen corregir desequilibris musculars que diuen anomenar-se especialistes en Activació Muscular sota un altre nom o unes altres sigles que no siguin les de MAT®. Només professionals sota les sigles MAT® i amb Certificació oficial expedida des dels Estats Units poder ser considerats Especialistes en Tècniques d'Activació Muscular - MAT® (MUSCLE ACTIVATION TECHNIQUES).

Dins de tots ells hi ha diferents nivells. A Espanya trobem especialistes, terapeutes amb nivell Màster i certificats en MATRx®, el màxim nivell formatiu en aquesta tècnica i només a l'abast dels professionals amb més formació i experiència.

Gamma Bcn Activación Muscular compta amb en Carles García, un dels primers especialistes a Espanya i Europa, nivell Màster en MAT® un dels primers al món en obtenir aquesta titulació. Malgrat tenir el nivell formatiu més avançat en MAT®, segueix viatjant amb freqüència als Estats Units per seguir formant-se i oferir el millor a aquells que requereixen de la seva ajuda.

Existeix la creença que certes activitats esportives poden ser perjudicials per al cos del practicant i a partir de certa edat han d'evitar-se. Tot és qüestionable. Si un cos està funcionant de forma òptima i la seva musculatura té capacitat per tolerar l'estrès que suposa una determinada pràctica esportiva (córrer, jugar a futbol, tenis...), no té per què ser un problema dur-la a terme. Per tant, és clau saber com està funcionant a nivell muscular un cos i com millorar les seves capacitats, amb l'objectiu de preparar-lo per realitzar una determinada activitat esportiva sense risc de patir lesió o dolor. MAT® és l'eina ideal per poder avaluar el funcionament de la musculatura i corregir-ne els possibles desajustos presents, a fi d'optimitzar el funcionament del cos. En la seva versió més avançada, MATRx® prepara els músculs per tolerar l'estrès, amb la qual cosa practicar certes disciplines que a priori podrien ser agressives per a les nostres articulacions deixaran de ser-ho, en la majoria dels casos.

Fa aproximadament 1 any vaig contactar amb en Carles a través d'una amiga que estava rebent tractament amb MAT®. Amb anterioritat havia sentit alguna cosa sobre aquesta tècnica de rehabilitació però no coneixia ningú que l'apliqués com a mètode únic de recuperació. Com a pacient havia realitzat altres tractaments per millorar la meva tendència a tenir contractures de la musculatura cervicodorsal, sense obtenir-ne resultats massa satisfactoris, fonamentalment masoteràpia i osteopatia convencional, estiraments de fàscies, desbloqueigs de raquis... i és per això que vaig decidir posar-me a les mans d'en Carles per conèixer MAT® de primera mà. Em va sorperendre la tècnica en si per la seva "aparent" simplicitat però amb un necessari coneixement a fons de l'estructura muscular del cos que requereix una formació important en aquest camp. Així doncs, amb el pas de les setmanes vaig poder comprovar una milloria sobre els problemes de dolor que presentava, tant de les contractures musculars com d'un síndrome del piramidal que patia i una certa rigidesa de l'espatlla a nivell escapulotoràcica i glenohumeral, seqüela d'una luxació glenohumeral amb fractura de troquíter que havia patit 15 anys abans.

Vaig decidir remetre-li algun pacient que tenia a la meva consulta amb problemes d'etiologia diversa, mals d'esquena amb o sense alteracions estructurals del raquis, rigidesa articular, lesions musculars... i el resultat puc dir que és molt satisfactori.

És una tècnica poc agressiva que busca l'activació neuromuscular i en conseqüència l'equilibri muscular que el cos necessita, però como tot tractament d'aquest tipus, necessita una certa continuïtat durant un temps per aconseguir els resultats desitjats, temps que varia en funció de la patologia a tractar.

La meva percepció com a pacient i professional de la sanitat és molt positiva i actualment recomano aquesta tècnica de rehabilitació als pacients que considero que ho necessiten, englobant un ampli espectre de patologies músculo esquelètiques.

Quan vaig conèixer en Carles, ja fa 5 anys, jo estava en una situació de falta de mobilitat extrema, amb dolor lumbar, i dolor als glutis i cadera resultat d'anys de fer esport sense estar muscularment en unes condicions òptimes, i sortint en bici amb una faixa, per evitar dolor lumbar.

Al principi de tractar-me amb MAT®, hi havia dies de tot, de vegades millorava molt, unes altres no tant. Però la persistència va fer que al cap d'uns mesos, sobretot el dolor lumbar millorés, gairebé fins a desaparèixer, mentre que el gluti i la cadera van anar millorant poc a poc.

Actualment, segueixo amb en Carles, i realitzo una millora global amb la tècnica MATRx® que m'està permetent entrenar 3 cops per setmana conseguint progressos setmana rere setmana.

Vaig conèixer MAT® a través d'un metge que s'hi havia tractat a causa de problemes de dolor a una espatlla. En el meu cas, duia bastants anys amb dolors intermitents a l'esquena i en uns mesos vaig notar milloria tant pel que fa a la reducció de les molèsties com al fet d'aconseguir una millor postura en haver reforçat amb MAT® la musculatura de la meva esquena. L'avantatge de MAT® és que tracta l'arrel del problema i per això amb el temps els resultats es mantenen de manera permanent.

En incorporar MATRx® encara he aconseguit una més gran solidesa en el funcionament correcte de la musculatura ja que aconsegueix augmentar la tolerància a l'estrès. Des de llavors, les molèsties han acabat per desaparèixer per complet.

En Carles és un gran professional i té molta experiència i bona formació en aquest camp que encara ha de donar-se a conèixer més els propers anys.

Sabies que...